Stimularea creativitatii elevilor din invatamantul primar

                                   CUPRINS
Cap. I.  CREAŢIE. CREATIVITATE. CREATOR. LĂMURIRI
CONCEPTUALE.
I.1. Definiţii şi sensuri.
I.2. Creativitatea – nucleul realizării educaţiei viitoare.
I.3. Factorii creativităţii.
I.4. Implicaţii psiho-pedagogice.
Cap. II. MODALITĂŢI DE DEZVOLTARE A CREAŢIEI ÎN PROCESUL DE PREDARE –
       ÎNVĂŢARE – EVALUARE.
II.1. Posibilităţi de dezvoltare a creaţiei în procesul de învăţământ.
II.2. Povestirile şi compunerile create de copii. Rolul lor în stimularea
    creativităţii.
II.3. Jocul didactic – rolul său în dezvoltarea creativităţii.
II.4. Învăţarea creativă a matematicii la clasele I – IV.
II.5. Istorie, geografie – cultivarea exprimării corecte şi creative.
Cap. III. INSTRUMENTE DE EVALUARE.
III.1. Instrumente de evaluare – Lămuriri conceptuale
III.2. Instrumente de evaluare a creativităţii în cadrul activităţii de
    matematică.
III.3. Rebusul şcolar – instrument de evaluare
III.4. Educaţie plastică – evaluarea lucrărilor.
Bibliografie
Pagini 83