Strategii de Crestere a Vanzarilor in Cadrul SC Orange Romania SA

CUPRINS 1
LISTA TABELELOR 2
LISTA FIGURILOR 3
INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL STRATEGIC 6
1.1. CONCEPTUL, COMPONENTELE ŞI ROLUL STRATEGIEI 6
1.2. TIPURI DE STRATEGII 10
CAPITOLUL II ANALIZA DIAGNOSTIC A S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. 17
2.1. PREZENTAREA S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. 17
2.2. SITUAŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ 18
2.3. SISTEMUL DE MANAGEMENT ŞI COMPONENTELE SALE. 20
CAPITOLUL III STRATEGIA ORANGE ROMÂNIA S.A. 35
3.1. MUTAŢII STRATEGICE PROPUSE 35
3.2. COMPETENŢE FUNDAMENTALE 36
3.3. VIZIUNEA 42
3.4. MISIUNEA 42
3.5. OBIECTIVE FUNDAMENTALE 42
3.6. OBIECTIVE DERIVATE 43
3.7. OPŢIUNI STRATEGICE 44
3.8. MATRICEA OPŢIUNI – TERMENE - RESURSE 45
3.10. RESURSE 46
3.11. AVANTAJ COMPETITIV 47
3.12. PRINCIPALELE EFECTE 50
3.13. UN REZUMAT AL STRATEGIILOR 50
CAPITOLUL IV CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 52
4.1. CONCLUZII 52
4.2. RECOMANDĂRI 53
LISTA TABELELOR
Tabel 1 Situaţia economico-financiară 2007-2009 17
Tabel 2 Încadrarea cu personal a structurii organizatorice la S.C. Orange România S.A. 26
Tabel 3 Sinteza punctelor forte 28
Tabel 4 Sinteza punctelor slabe 30
Tabel 5 Opţiuni-Termene-Resurse 42
Tabel 6 Sinteza veniturilor Orange România 2009 –2012 (RON) 43
Tabel 7 Sinteza cheltuielilor Orange România 2009 – 2012 44
LISTA FIGURILOR
Figure 1 Evoluţia CA în perioada 2007-2009 19
Figure 2 Evoluţia productivităţii muncii în perioada 2007-2009 20