Strategii instructiv educative de stimulare a creativitatii elevilor din ciclul primar

CUPRINS
|Lista tabelelor şi a figurilor …………………………………………….....           |4  |
|                            Introducere                         |5  |
|…………………………………………………………………                                       |   |
|         |                                                      |   |
|Capitolul|DEFINIŢIA CREATIVITĂŢII ……………………………………………             |9  |
|1.       |                                                      |   |
|         |1.1|Structura complexă a creativităţii                |9  |
|         |   |………………………..................                       |   |
|         |1.1.|Produsul creativ ………………………………………………………           |10 |
|         |1   |                                                 |   |
|         |1.1.|Procesul creativ ………………………………………………………           |13 |
|         |2   |                                                 |   |
|         |1.1.|Personalitatea creativă ………………………………………………..     |14 |
|         |3   |                                                 |   |
|         |1.2|Teorii clasice ale creativităţii                  |16 |
|         |   |……………………………………......                              |   |
|         |1.2.|Teoria psihanalitică…………………………………………………...       |16 |
|         |1   |                                                 |   |
|         |1.2.|Teoria asociaţionistă………………………………………………….        |17 |
|         |2   |                                                 |   |
|         |1.2.|Teoria gestaltică ……………………………………………………...        |18 |
|         |3   |                                                 |   |
|         |1.2.|Teoria behavioristă …………………………………………………...       |18 |
|         |4   |                                                 |   |
|         |1.2.|Teoria umanistă ………………………………………………………            |19 |
|         |5   |                                                 |   |
|         |1.2.|Teoria factorială                                |19 |
|         |6   |…………………………………………...................              |   |
|         |1.2.|Teoria cognitivă ……………………………………………………...         |21 |
|         |7   |                                                 |   |
|         |1.3|Teorii moderne ale creativităţii                  |22 |
|         |   |…………………………………......                               |   |
|         |1.3.|Teresa Amabile ………………………………………………………             |22 |
|         |1   |                                                 |   |
|         |1.3.|Robert W. Weisberg ………………………………………………….          |23 |
|         |2   |                                                 |   |
|         |1.3.|Howard Gardner ……………………………………………………...           |23 |
|         |3   |                                                 |   |
|         |1.3.|Mihaly Csikszentmihalyi …………………………………………….       |24 |
|         |4   |                                                 |   |
|         |                                                      |   |
|Capitolul|FACTORII CREATIVITĂŢII …………………………………………….             |26 |
|2.       |                                                      |   |
|         |2.1|Factorii intelectuali …………………………………………………..       |26 |
|         |2.1.|Inteligenţa ……………………………………………………………              |26 |
|         |1   |                                                 |   |
|         |2.1.|Imaginaţia ……………………………………………………………               |28 |
|         |2   |                                                 |   |
|         |2.1.|Cunoaşterea ………………………………………………………….              |29 |
|         |3   |                                                 |   |
|         |2.1.|Gândirea critică şi convergentă ………………………………………  |30 |
|         |4   |                                                 |   |
|         |2.1.|Gândirea divergentă ………………………………………………….         |31 |
|         |5   |                                                 |   |
|         |2.1.|Memoria ……………………………………………………………...               |32 |
|         |6   |                                                 |   |
|         |2.2|Motivaţia intrinsecă – factor afectiv – emoţional |33 |
|         |   |………………….                                          |   |
|         |2.3|Factorii socio – educaţionali …………………………………………    |35 |
|         |2.3.|Climatul creativ ………………………………………………………           |35 |
|         |1   |                                                 |   |
|         |2.3.|Creativitatea individuală şi de grup             |36 |
|         |2   |………………………………….                                   |   |
|         |2.3.|Colaborarea şi competiţia ……………………………………………      |39 |
|         |3   |                                                 |   |
|         |2.3.|Conduita cadrului didactic …………………………………………...   |40 |
|         |4   |                                                 |   |
|         |2.4|Factorii inhibitori şi stimulatori                |42 |
|         |   |………………………………….....                                |   |
|         |                                                      |   |
|Capitolul|MODALITĂŢI DE STIMULARE A CREATIVITĂŢII ÎN CADRUL     |46 |
|3.       |PROCESULUI INSTRUCTIV - EDUCATIV…………………………….          |   |
|         |3.1|Rolul creativităţii  în cadrul conţinutului       |47 |
|         |   |învăţării……..................                     |   |
|         |3.1.|Limba şi literatura română……………………………………………      |48 |
|         |1   |                                                 |   |
|         |3.1.|Istorie …………………………………………………………………                |51 |
|         |2   |                                                 |   |
|         |3.1.|Ştiinţele naturii ……………………………………………………….         |53 |
|         |3   |                                                 |   |
|         |3.1.|Matematică …………………………………………………………..              |55 |
|         |4   |                                                 |   |
|         |3.2|Metode activ-participative de instruire           |58 |
|         |   |…………………………….                                      |   |
|         |3.2.|Conversaţia euristică …………………………………………………        |58 |
|         |1   |                                                 |   |
|         |3.2.|                                                 |   |
|         |2   |                                                 |   |
|         |    |Problematizarea ………………………………………………………            |60 |
|         |3.2.|Jocul de rol……………………………………………………………              |61 |
|         |3   |                                                 |   |
|         |3.3|Metode de stimulare a creativităţii de grup       |63 |
|         |   |………………………...                                      |   |
|         |3.3.|Brainstormingul                                  |63 |
|         |1   |…………………………………………....................             |   |
|         |3.3.|Sinectica ……………………………………………………………...             |65 |
|         |2   |                                                 |   |
|         |3.3.|Lista interogativă – de                          |67 |
|         |3   |verificare……………………………………...                      |   |
|         |3.3.|Discuţia Panel…………………………………………………………             |68 |
|         |4   |                                                 |   |
|         |3.3.|Philips 6-6 ……………………………………………………............     |68 |
|         |5   |                                                 |   |
|         |                                                      |   |
|Capitolul|STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA                            |70 |
|4.       |CREATIVITĂŢII ELEVILOR LA CICLUL PRIMAR               |   |
|         |……...................                                 |   |
|         |4.1|Scopul studiului                                  |70 |
|         |   |…………………………………………......................            |   |
|         |4.2|Subiecţii                                         |71 |
|         |   |…………………………………………………......................         |   |
|         |4.3|Instrumentul …………………………………………………………...            |71 |
|         |4.4|Modul de administrare ………………………………………………...       |73 |
|         |4.5|Rezultate ……………………………………………………………….               |74 |
|         |4.6|Interpretarea rezultatelor……………………………………………….     |80 |
|         |4.7|Recomandări …………………………………………………………..              |81 |
|         |Concluzie ……………………………………………………………………                  |93 |
|         |Bibliografie ………………………………………………………………….               |96 |
|         |Anexe ………………………………………………………………………...                  |98 |