Strategii Manageriale Utilizate in Cadrul Corporatiilor Nationale, Republica Moldova

Introducere 3
Capitolul I :Notiuni generale despre strategiile manageriale 7
I.1.Managementul practicat în organizaţii 7
I.2. Misiunea organizaţiei şi Viziunea organizaţiei 17
I.3.Dezvoltarea planificarii strategice 26
Capitolul II. Modelarea procesului de management strategic în cadrul intreprinderii de comerţ „Confort”S.R.L din Republica Moldova 33
II.1 Descrierea activităţii întreprinderii de comerţ „Confort” SRL 33
II.2Analiza economico-financiara a intreprinderii „Confort”S.R.L 48
II.3.Poziţionarea şi grupul-ţintă al mărcii „CONFORT” 55
Capitolul III. Planul de afaceri şi analiza strategica a firmei „CONFORT”SRL 66
III.1.Planul de afaceri al intreprinderii pentru anul 2009-2012 66
III.2Sistemul de management al calităţii 71
III.3Analiza managementului strategic al intreprinderii „Confort”SRL 74
Încheiere 78
Bibliografie 81