Turismul in Marea Britanie

Introducere 3
Capitolul I:Prezentarea de ansamblu a ţării
1.1 Aşezarea geografică. Limite şi vecini 4
1.2 Căile de acces 4
1.3 Rolul factorului istoric în dezvolatrea turistică a spaţiului analizat 5
1.4 Potenţialul economic al regiunii 7
1.5 Regionarea turistică 8
Capitolul II: Analiza şi valorificarea potenţialului turistic natural
2.1 Potenţialul turistic al reliefului 11
2.2 Potenţialul turistic climatic 11
2.3 Potenţialul turistic al apelor 12
2.4 Potenţialul turistic al componentelor învelişului biogeografic 13
Capitolul III: Analiza şi valorificarea potenţialului turistic antropic
3.1 Obiectivele turistice cultural-istorice 19
3.2 Obiective turistice religioase 21
3.3 Tradiţii şi obiceiuri specifice regiunii considerate 28
3.4 Obiective turistice cu funcţie economică 29
Capitolul IV: Propuneri şi stategii privind dezvolatrea turistică
4.1 Turismul de lux promovat în Marea Britanie 31
4.2 Londra Pass sau cel mai ieftin mod de a vizita Londra 32
4.3 Londra 2012 - 10 minuni arhitectonice SF 34
4.4 Turism pe bani puțini în Marea Britanie: 10 locații pe care le puteți vizita gratis 39