Unitatea Monetara

CUPRINS
Introducere
I. Partea teoretică
1. Unitatea monetară
II. Partea practică
1. Moneda euro:
• Denumirea euro
• Designul simbolului
• Proiectarea bacnotelor euro
• Feţele monedelor euro
• Necesitatea apariţiei euro
• Evoluţia euro
• Zona euro
2. Evoluţia euro în perioada 2007-2012
3. Previziuni pentru următoarea perioadă a monedei euro
Concluzii