Valentele formative ale jocului didactic

1
2
3
4 Valenţele formative ale jocului didactic
                               Planul lucrării
   Argument.................................................................
   ............................................................pg. 3
   Capitolul I. Relaţia joc – învăţare la şcolarii mici
I.1. Relaţia dintre învăţare şi
dezvoltare;.................................................................
..............pg.4
I.2. Profilul psihologic al şcolarului
mic;........................................................................
.......pg.8
      I.2.1. Caracterizare
generală;...................................................................
.......................pg. 8
      I.2.2. Contribuţia activităţilor de joc şi învăţare la dezvoltarea
proceselor psihice  şi a
                personalităţii şcolarului
mic.........................................................................
.........pg. 9
           I.2.2.1. Dezvoltarea proceselor
senzoriale;.........................................................pg.10
           I.2.2.2. Dezvoltarea proceselor cognitive
superioare..........................................pg.12
                 I.2.2.3. Restructurări ale proceselor şi fenomenelor
reglatorii;...........................pg.15
                 I.2.2.4. Dezvoltarea personalităţii şcolarului
mic................................................pg.18
Capitolul II Jocul în structura activităţilor instructiv – educative
II.1. Conceptul de
joc;........................................................................
..................................pg.22
II.2. Natura şi funcţiile formative ale
jocului;....................................................................
..pg.24
II.3. Clasificarea
jocurilor;..................................................................
.................................pg.25
II.4. Utilizarea jocului  didactic în procesul de
învăţământ;................................................pg.27
II.5. Condiţiile de bază necesare organizării şi desfăşurarii jocurilor
didactice;.................pg.32
Capitolul III Cercetarea aplicativă privind valenţele formative ale jocului
didactic
III.1. Ipoteza şi obiectivele
cercetării;.................................................................
.................pg.36
III.2. Metodica
cercetării..................................................................
....................................pg.37
          III.2.1. Eşantionul şi caracteristicile
sale...................................................................pg.37
          III.2.2. Metodologia
cercetării..................................................................
.................pg.37
          III.2.3. Etapele desfăşurării
cercetării..................................................................
......pg.39
III.3.Tipuri de jocuri didactice utilizate la clasa a II-
a;........................................................pg.41
        III.3.1 Tipuri de jocuri didactice utilizate la limba
română.........................................pg.42
        III.3.2 Tipuri de jocuri didactice utilizate la
matematică.............................................pg.49
III.4.Introducerea unor exerciţii-joc în cadrul probelor de
evaluare;...................................pg.57
        III.4.1.Exerciţii-joc utilizate în testele de limba
română..............................................pg.58
        III.4.2.Exerciţii-joc utilizate în testele
matematice......................................................pg.60
Capitolul IV Prezentarea, analiza şi interpretarea rezultatelor;
         IV.1 Analiza, prelucrarea şi interpretarea rezultatelor iniţiale
şi finale la testele de
                    limba română;…………………………………………………………….….pg.65
         IV.2 Analiza, prelucrarea şi interpretarea rezultatelor iniţiale
şi finale la testele de
                    matematică;………………………………………………………..…………pg.81
Concluzii...................................................................
..........................................................pg.93
Anexe.......................................................................
............................................................pg.95
I.  Jocuri didactice propuse pentru optimizarea procesului instructiv
–educativ la
clasele
mici;.......................................................................
...................................................pg.95
II. Modele de proiectare didactică
;...........................................................................
.........pg.101
   Bibliografie.............................................................
   ..........................................................pg.120