Abordarea Auditului Intern - Pregatire, Realizare, Incheiere

MOTIVAŢIA TEMEI.2
CAPITOLUL I - CONCEPTE PRIVIND AUDITUL PUBLIC INTERN
1.1. Istoricul aparitiei si evolutia auditului intern.3
1.2. Definirea conceptului de audit public intern.5
1.3. Trasaturile auditului public intern.6
1.4. Paralela intre auditul intern si alte forme de control ce se exercita in institutiile publice.7
1.5 .Codul privind conduita etica a auditului public intern.12
CAPITOLUL II – ABORDAREA AUDITULUI INTERN REFERITOR LA IMPORTANTA CAPITALULUI INTELECTUAL SI AUDITUL INTERN
2.1.Etapele fundamentale ale misiunii de audit intern : pregatire, realizare, incheiere .15
2.2. Elaborarea procedurilor de control intern privind criteriile de calitate a angajatilor in D.G.F.P. Teleorman.24
2.3.Studiu de caz: auditarea functiei resurse umane in cadrul D. G. F. P. Teleorman.29
CONCLUZII SI PROPUNERI.40