Amortizarea intre Contabilitate si Fiscalitate

CAPITOLUL 1: STADIUL CUNOAŞTERII PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE ŞI AMORTIZAREA LOR 1
1.1. Definiţii şi delimitări privind imobilizările şi amortizarea 1
1.1.1. Delimitari privind imobilizarile 1
1.1.2. Amortizarea 6
1.2. Durata de viaţă utilă în contabilitate şi fiscalitate 7
1.3. Cheltuieli ulterioare efectuate în legătură cu imobilizările 11
1.4. Reevaluarea şi amortizarea diferenţei din reevaluare 12
1.4.1. Reevaluarea imobilizarilor corporale 12
1.4.2. Amortizarea rezervelor din reevaluare 14
1.5. Metode de amortizare 18
CAPITOLUL 2: STUDIU DE CAZ PRIVIND AMORTIZAREA LA S.C. ALPIN S.R.L. 25
2.1. Prezentarea generală a S.C. Alpin S.R.L 25
2.1.1. Date de identificare 25
2.1.2. Obiectul de activitate 26
2.2. Determinarea duratei de viaţă contabile şi fiscale a imobilizărilor corporale 26
2.3. Testul de depreciere (IAS 36) 30
3.2.1. Evaluarea valorii recuperabile 30
3.2.2. Recunoaşterea şi evaluarea unei pierderi din depreciere 35
2.4. Calculul şi înregistrarea amortizării în contabilitate 39
2.5. Determinarea amortizării fiscale şi impactul ei asupra impozitului pe profit 40
2.6. IAS 12 – Impozitul amânat, consecinţă a diferenţelor temporare din amortizare 42
2.7. Amortizarea contabilă şi performanţa întreprinderii; amortizarea fiscală şi impozitul pe profit 47
CONCLUZII SI PROPUNERI 49
BIBLIOGRAFIE 51