Analiza Activitatii din Regiunea Toscana

Capitolul 1. Descrierea generală a regiunii 
1.1. Localizare geografică 
1.2. Favorabilități în activitatea turistică 
1.3. Constrângeri în activitatea turistică 
Capitolul 2. Ierarhizarea regiunii Toscana în cadrul țării 
2.1. Suprafața regiunii 
2.2. Populația regiunii 
2.3. Economia regiunii 
Capitolul 3. Potențialul turistic 
3.1. Potențialul turistic natural 
3.2. Potențialul turistic antropic 
Capitolul 4. Indicatori turistici 
4.1. Capacitatea de cazare a regiunii 
4.2. Număr total de înnoptări 
Capitolul 5. Implicarea regiunii în programe europene 
Capitolul 6 Concluzii
 Bibliografie