Analiza Cadrului Managerial in Cadrul SC X SA si Implicatiile Acestuia

Introducere 2
Capitolul 1: Rolul managementului în cresterea eficientei econommice a firmei 3
1.1. Evoluţia managementului pe plan mondial şi în România 3
1.1.1. Consideraţii generale privind formarea şi dezvoltarea ştiinţei managementului
1.1.2. Abordări ale managementului pe mapamond 3
1.1.3. Managementul românesc 6
1.2. Sistemul metodologico-managerial al firmei 7
1.2.1. Definirea şi principalele componente ale sistemului 7
1.2.2. Caracteristicile sistemului metodologico-managerial 12
1.2.3. Funcţiile sistemului metodologico-managerial al organizaţiei 12
1.2.4. Tendinţe pe plan mondial în abordarea sistemului metodelor şi tehnicilor manageriale ale organizaţiei 12
1.3. Metode generale şi specifice de management 12
1.4. Rolul managementului în creşterea eficienţei econommice a firmei. 13
Capitolul 2: Prezentarea societatii Rompetrol Downstream SRL 16
2.1. Date de identificare 16
2.2. Scurt istoric al organizatiei 17
2.3. Organigrama si managementul companiei Rompetrol 18
2.4 Produsele si serviciile oferite 18
2.5 Resursele umane ale companiei Rompetrol 20
2.6 Resursele materiale 20
2.7. Mediul apropiat de afaceri 21
2.8. Performantele financiare 22
Capitolul 3: Analiza activitatii si eficientei la nivelul firmei Rompetrol Downstream 24
3.1. Descrierea si analiza activitatii interne si internationale 24
3.2. Sistemul de perfecţionare ca sistem strategic de control 36
3.3. Strategii de menţinere a resurselor umane 37
3.4. Politica de investiţii in vederea cresterii eficientei firmei 39
Concluzii 52
Bibliografie 57