Analiza Capacitatii de Cazare a Judetului Hunedoara

1. LOCARIZAREA ŞI CARACTERIZAREA ZONEI
1.1. Localizare geografică
1.2. Organizare administrativă
1.3. Căi de acces şi infrastructură
2. PREZENTAREA POTENŢIALULUI TURISTIC
2.1. Resurse turistice naturale
2.2. Obiective turistice
3. ANALIZA CAPACITĂŢII DE CAZARE
3.1. Conceptul de ofertă
3.2. Analiza pe 5 ani a capacităţii de cazare a judetului Hunedoara
4. Previziunea evoluţiei capacităţii de cazare a judeţului Hunedoara pe următorii 3 ani
BIBLIOGRAFIE