Analiza Contului Curent al BPE

INTRODUCERE .
1. TEHNICI ŞI INSTRUMENTE DE ANALIZĂ A CONTULUI CURENT AL BALANŢEI DE PLĂŢI EXTERNE .
1.1. Interpretarea contului curent al balanței de plăți externe în actele normative.
1.2.Indicatorii de evaluare a contului curent al balanței de plăți externe .
1.3.Evaluarea contului curent al balanței de plăți externe 
2. ACŢIUNI DE POLITICĂ FINANCIARĂ ÎN VEDEREA ECHILIBRĂRII BALANŢEI DE PLĂŢI EXTERNE .
2.1.Diagnosticarea problemelor provocatoare de dezechilibre ale contului curent al balanței de plăți externe.
2.2.Argumentarea acțiunilor de politică financiară privind echilibrarea contului curent al balanței de plăți externe.
2.3.Evaluarea impactului acțiunilor de politică financiară asupra contului curent al balanței de plăți externe
REZUMAT .
BIBLIOGRAFIE .
ANEXE .