Analiza Fundamentala OMV Petrom

1.INFORMAȚII GENERALE . 3
2.RESURSE UMANE .9
3.PRODUSE, SERVICII, PIAȚĂ ȘI CLIENȚI .16
4.FURNIZORI .27
5.CONCURENȚĂ .28
6.ANALIZA PLANURILOR DE VIITOR .31
7.INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU ANII 2009-2010 .38
8.ANEXE-BILANȚ ȘI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE PENTRU 2009-2010 .44
BIBLIOGRAFIE .50