Analiza Fundamentala Rompetrol Well Services

1.INFORMAȚII GENERALE .
2.RESURSE UMANE .
3.SERVICII ȘI LUCRĂRI .
4.PIAȚĂ ȘI CLIENȚI .
5.FURNIZORI .
6.CONCURENȚĂ .
7.ANALIZA PLANURILOR DE VIITOR .
8.CALCULUL INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2009-2010 .
9.ANEXE-BILANȚ ȘI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE PENTRU 2009-2010 . 
BIBLIOGRAFIE