Analiza Impactului asupra Mediului a Sistemului de Transport Public

INTRODUCERE 1
CAPITOLUL 1. TRANSPORTURILE SI MEDIUL INCONJURATOR 2
1.1.Impactul tranporturilor asupra mediului inconjurator 2
1.2. Politici adoptate in vederea reducerii poluarii 7
CAPITOLUL 2. EFECTELE TRAFICULUI RUTIER ASUPRA MEDIULUI 12
2.1. Impactul transportului urban asupra ambientului 12
2.2. Poluarea atmosferei provocata de traficul rutier 15
2.3. Efecte nocive ale poluării provocate de transporturi 16
2.4. Efectele poluării atmosferei cu monoxid de carbon 19
2.5. Efectele poluării atmosferei cu dioxid de carbon - gaze de seră 20
2.4. Soluţii de minimizare a efectelor negative ale poluării provocate de transportul rutier 21
2.5. Biodieselul, alternativa pentru motorina 24
CAPITOLUL 3. ANALIZA IMPACTULUI TRANSPORTULUI PUBLIC ASUPRA MEDIULUI – STUDIU DE CAZ LA S.C TURSIB S.A 32
3.1. Automobilul prieten sau dusman- 33
3.2. Mijloacele de transport in comun 38
3.3. Solutii de reducere a poluarii ale fimei Tursib SA 41
3.4. Politici de dezvoltare durabilă pentru Sibiu 44
CONCLUZII 49
BIBLIOGRAFIE 51