Analiza Micromediului, Macromediului, Politicilor Mixului de Marketing la SC Vel Pitar SA

Cuprins
Cap.1 Introducere 1
Cap. 2 Prezentarea companiei S.C. Vel Pitar S.A. 
Cap. 3 Micromediul de marketing 
3.1 Furnizorii S.C. Vel Pitar S.A. 
3.2. Clienţii S.C.Vel Pitar S.A. 
3.3. Concurenţa S.C. Vel Pitar S.A. 
3.4. Analiza Swot a companiei Vel Pitar 
Cap.4 Macromediul de marketing 
4.1 Mediul socio-cultural 
4.2 Mediul tehnologic 
4.3 Mediul economic 
4.4 Mediul politico-legislativ 
Cap. 5 Politicile mixului de marketing 
5.1 Conceptul de marketing-mix 
5.2 Politica de produs la Vel Pitar 
5.3 Politica de preţ 
5.4 Politica de promovare 
5.5 Politica de distribuţie 
Cap.6 Concluzii 
Cap.7 Bibliografie