Analiza Posturilor si Planificarea Necesarului de Personal intr-o Companie Multinationala

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL 1. IMPORTANTA RESURSELOR UMANE IN CADRUL ORGANIZAŢIILOR 4
1.1. Principalele obiective ale analizei posturilor 4
1.1.1.Simplificarea muncii 6
Un prim obiectiv al analizei posturilor îl constituie simplificarea muncii realizată, în primul rând, prin studiul metodelor de muncă pentru ca, în cele din urmă, diferitele posturi să devină mai eficiente. 6
1.1.2.Stabilirea standardelor de muncă 7
1.1.3.Susţinerea altor activităţi de personal 8
1.2.Analiza posturilor 11
1.2.1.Descrierea postului 13
1.3. Relaţia dintre planificarea necesarului de personal, analiza postului şi recrutare şi selecţie 15
CAPITOLUL 2. ANALIZA POSTURILOR SI PLANIFICAREA NECESARULUI DE PERSONAL LA FIRMA ERICSSON TELECOMMUNICATIONS ROMANIA SRL 21
2.1. Evaluarea posturilor la firma Ericsson Telecommunications SRL 21
2.2. Necesarul de personal 27
2.3.Analiza datelor 30
2.4. Observaţii, propuneri, aprecieri personale 35
CAPITOLUL 3. CONCLUZII 36
BIBLIOGRAFIE 38