Analiza Rapoartelor Financiare

Introducere 2
Capitolul I “Aspecte conceptuale privind analiza economico-financiară” 5
1 1 Rolul, necesitatea şi destinaţia analizei economico-financiare 5
1 2 Concepte, definiţii privind analiza şi diagnosticul economico-financiar 10
Capitolul II “Analiza activitatii operationale” 15
2 1 Notiuni conceptuale privind indicatorul „Activitatea operationala” 15
2 2 Analiza generala, structurala si factoriala a indicatorului „Activitatea operationala” 21
Capitolul III “Analiza stocurilor de marfuri si materiale” 30
3 1 Notiuni conceptuale privind indicatorul „Stocuri de marfuri si materiale” 30
3 2 Analiza generala, structurala si factoriala a indicatorului „Stocuri de marfuri si materiale 33
Concluzii 40
Bibliografie 41