Analiza Rentabilitatii intr-o Societate Comerciala

CAPITOLUL 1: RENTABILITATEA: CONCEPT, FORME ŞI INDICATORI DE EXPRIMARE 1
1.1. Conceptul de rentabilitate 1
1.2. Rentabilitatea şi formele de exprimare 5
1.2.1. Rentabilitatea comercială 5
1.2.2. Rentabilitatea economic 6
1.2.3. Rentabilitatea financiară 8
1.3. Indicatorii rentabiliăţii 11
1.3.1. Indicatori exprimaţi în mărimi absolute 13
1.3.2. Indicatori exprimaţi în mărimi relative (sistemul de rate) 16
CAPITOLUL 2: PREZENTAREA SECTORULUI DE PRODUCŢIE ŞI COMERCIALIZARE A CARNII ÎN ROMÂNIA 19
2.1. Dinamică şi concentrare pe piaţa produselor din carne din România 20
2.2. Analiza gamei sortimentale şi a reţelelor de distribuţie 22
2.2.1. Gama sortimentală 22
2.2.2. Reţele de distribuţie şi acţiuni de marketing 25
2.3. Analiza diagnostic a activitatii economico-financiare a SC AGROALIM SRL 27
2.3.1. Prezentarea generala a SC AGROALIM SRL 28
Scurt istoric 28
Structura organizatorică a societăţii 29
2.3.2. Analiza diagnostic a potentialului tehnico-productiv 30
2.3.3. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii 34
CAPITOLUL 3: ANALIZA RENTABILITĂŢII SC AGROALIM SRL 37
3.1. Analiza rentabilitatii firmei 37
3.2. Analiza eficientei utilizarii fortei de munca 40
3.2.1. Structura si dinamica personalului 40
3.2.2. Remunerarea personalului 41
3.2.3. Productivitatea muncii 41
3.2.4. Condiţiile de muncă 42
3.2.5. Puncte forte şi puncte slabe pentru domeniul resurselor umane 42
3.2.6. Puncte forte şi puncte slabe pentru domeniul managementului 42
CONCLUZII 44
BIBLIOGRAFIE 45