Analiza Situatiei Financiare a unei Societati din Perspectiva Angajarii intr-un Proiect de Investitii (2013)

1. Aspecte privind investiţiile
1.1. Definirea investiţiilor
1.2. Clasificarea investiţiilor
 1.3. Proiectele de investiţii
 2. Eficienţa economică şi decizia de investiţii
2.1. Conceptul de eficienţă
2.2. Procedura de selecţie a proiectelor de investiţii
2.3. Evaluarea şi analiza proiectelor de investiţii
2.4. Selectarea proiectelor de investiţii
 3. Indicatori şi metode de apreciere a proiectelor de investiţii
3.1. Raportul dintre veniturile totale actualizate şi costurile totale actualizate
 3.2. Venitul net actualizat
3.3. Indicele de profitabilitate
3.4. Rata internă de rentabilitate a unui proiect de investiţii
 4. Studiu de caz S.C. HELSAFE S.R.L.
4.1. Prezentarea firmei
4.2. Analiza eficienţei unui proiect de investiţii
4.3. Evaluarea proiectului de investiţie pe baza criteriilor VAN, IP, TRA, RIR
Concluzii
 Bibliografie