Aplicarea si Limitele Codului Etic in Sfera Afacerilor

ARGUMENT 1
CAPITOLUL I : NOTIUNII PRIVIND ETICA IN AFACERI 2
1.1. Conceptul de etica în afaceri 2
1.2. Importanta eticii în afaceri 8
1.3. Principiile eticii în afaceri 12
CAPITOLUL 2: ETICA ŞI AFACERILE 17
2.1. Afacerile şi acţionari 17
2.2. Acţionari şi manageri 19
2.2.1. Responsabilitǎţile etice ale acţionarilor 26
2.2.2. Responsabilitatea moralǎ investitorilor 28
2.2.3. Investiţiile etice 29
2.3. Afaceri şi consumatori 31
2.3.1. Probleme etice în politica de marketing 33
2.3.2. Probleme etice de strategia de marketing 36
2.3.3. Responsabilizarea etică a consumatorilor 39
2.4. Limitele eticii in afaceri 44
CAPITOLUL 3: APLICAREA SI LIMITELE CODULUI ETIC LA S.C. PETROIL IMPEX S.R.L. 46
3.1. PREZENTAREA GENERALA SOCIETATII S.C.PETROIL IMPEX S.R.L. 46
3.1.1. Date de identificare 46
3.1.2. Obiectul de activitate 47
3.2. Aplicarea codului etic la S.C. Petroil Impex S.R.L. 47
3.2.1. Conflictul de interese 48
3.2.2. Posibilităţile corporative 51
3.2.3. Informaţia confidenţială 51
3.2.4. Concurenţa şi corectitudinea afacerilor 52
3.2.5. Protecţia şi utilizarea activelor patrimoniului societăţii 52
3.2.6. Autenticitatea şi oportunitatea informaţiei dezvăluite 53
3.2.7. Înregistrarea operaţiunilor economice ale societăţii 54
3.2.8. Respectarea legilor şi reglementărilor aplicabile 55
3.2.9. Stilul corporativ 55
3.2.10. Încălcarea prezentului cod 55
3.2.11. Scutirea de la obligaţia de a respecta prezentul cod 56
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 57
BIBLIOGRAFIE 58