Arhaisme

CAPITOLUL I
CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND ARHAISMELE FONETICE, GRAMATICALE ŞI DERIVATE
ÎN STRUCTURA FRAZEOLOGISMELOR
1.1.Arhaismul – indiciu al frazeologizării
1.2.Problema frazeologismelor arhaice ca obiect al investigaţiilor lingvistice
1.3.Arhaisme fonetice, gramaticale şi derivate în structura frazeologismelor
1.3.1. Arhaisme fonetice
1.3.2. Frazeologisme arhaice ca rezultat al adaptării fonetice a neologismelor
1.3.3. Frazeologisme arhaice datorate accidentelor fonetice
1.3.4. Arhaisme morfologice
1.3.5. Arhaisme substantivale
1.3.6. Arhaisme substantivale privind genul
1.3.7. Arhaisme substantivale privind declinarea
1.3.8. Arhaisme substantivale privind numărul
1.3.9. Arhaisme pronominale
1.3.10. Arhaisme verbale
1.3.11. Arhaisme adverbiale
1.3.12. Arhaisme sintactice
1.3.13. Arhaisme derivate
1.3.14. Arhaisme derivate cu afixe neproductive
1.3.15. Arhaisme derivate rezultate în urma concurenţei dintre afixe
CAPITOLUL II
SENSURI ARHAICE ÎN STRUCTURA FRAZEOLOGISMELOR
2.1. Sensuri arhaice originare
2.2. Cîmpuri conceptuale ale arhaismelor semantice
2.3. Sensuri arhaice ce exprimă noţinea de „măsurare”
2.4. Sensuri arhaice ce exprimă noţiunea de „drum”
2.5. Sensuri arhaice ce aparţin altor cîmpuri conceptuale
2.6. Arhaisme derivate semantice
CAPITOLUL III
LOCUL FRAZEOLOGISMELOR ARHAICE
ÎN LIMBA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ
3.1. Specificul frazeologismelor arhaice
3.2. Stabilitatea şi varietatea frazeologismelor arhaice
3.3. Substituirea arhaismelor din structura frazeologismelor arhaice
3.4. Motivarea arhaismelor din structura frazeologismelor arhaice prin etimologie populară
3.5. Modificarea frazeologismelor arhaice şi formarea cuvintelor în baza lor
3.6. Derivarea lexico-semantică
3.7. Delocutivarea
3.8. Derivarea
3.9. Compunerea
3.10. Alte procedee de modificare a frazeologismelor arhaice
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE