Asigurarea Obligatorie de Raspundere Civila Auto

Capitolul 1: Stadiul cercetării 
1.1 Introducere 
1.2 Scurt istoric privind asigurările 
1.3 Elemente tehnice privind asigurările 
1.4 Tipuri de asigurări de autovehicule
Capitolul 2: 
2.1 Baza de date CEDAM 
2.2 Fondul de protecţie a victimelor străzii 
2.3 Asigurarea autovehiculelor în Regatul Unit al Marii Britanii 
Capitolul 3: Studiu de caz 
3.1 Istoric societăţi 
3.2 Analiza comparativă economico financiară a societăţilor ASTRA-UNIQA şi ARDAF pe baza indicatorilor specifici asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto.
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE