Asociatia Romana Anti-SIDA

1. Executive summary
2. ONG-ul
3. Definirea situaţiei problematice
4. Obiectivele proiectului
5. Categoriile de public
6. Planul de acţiune strategică
7. Instrumentele de PR
8. Calendarul proiectului de PR
9. Bugetul proiectului de PR
10.Monitorizarea şi evaluarea proiectului de PR