Auditul Calitatii - Orange Romania

I.1 PREZENTAREA COMPANIEI.
1.2 MISIUNE, VALORI, VIZIUNE ŞI OBIECTIVE.
 1.3 PRINCIPIILE COMPANIEI ORANGE.
II.1 PREGĂTIREA AUDITULUI.
II.1.1 SELECTAREA ECHIPEI DE AUDIT INTERN.
II.1.2 ACŢIUNI PREMERGĂTOARE DESFĂŞURĂRII AUDITULUI INTERN.
II.1.3 ÎNTOCMIREA, APROBAREA ŞI DISTRIBUIREA PLANULUI DE AUDIT.
II.2 EVALUAREA DOCUMENTAŢIEI ŞI DOCUMENTELOR DE LUCRU PENTRU AUDIT.
II.3 EFECTUAREA AUDITULUI INTERN.
II.3.1 ŞEDINŢA DE DESCHIDERE.
II.4 EFECTUAREA AUDITULUI LA FAŢA LOCULUI.
II.5 ŞEDINŢA DE ÎNCHIDERE.
II.6 ÎNTOCMIREA RAPORTULUI DE AUDIT INTERN.
III. LISTA DE VERIFICĂRI PENTRU AUDIT.
 III.1. POLITICA PRIVIND CALITATEA.
III.2. RESPONSABILITATE ŞI AUTORITATE.
III.3 REPREZENTANTUL MANAGEMENTULUI.
 III.4 ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT.