Biogazul - Energie Verde

Biocombustibili 2
Tipuri de biocombustibili 4
Biogazul 6
Aspecte introductive 6
Scurt istoric 8
Problematica energiei la nivel mondial 8
Compoziţia biogazului 9
Materii prime pentru obținerea biogazului 11
Resurse din agricultură 12
Resurse din industria alimentară 13
Resurse din aşezări umane 15
Procese tehnologice de obținere a biogazului 16
Metanogeneza 16
Fermentarea anaerobă 18
Factorii care influențează producția de biogaz 21
Temperatura 23
Presiunea 25
Agitarea 25
Aciditatea 25
Utilizări ale biogazului 26
Diferite modele de instalație de biogaz Modele 27
Bibliografie 37