Bugetul de Stat a Romaniei 2011

1. Introducere 3
2. Bugetul de stat - definiţie şi caracteristici 4
3. Principii Bugetare 7
Universalitatea bugetului 7
Unitatea bugetului 8
Neafectarea veniturilor bugetare 9
Anualitatea bugetului 
Echilibrarea bugetului 
Realitatea bugetului 
Specializarea bugetară 
Publicitatea bugetului 
4. Procesul bugetar - Definire, etape, trăsături 
Elaborarea proiectului de buget
Aprobarea bugetului de către Parlament 
Execuţia bugetului 
Încheierea execuţiei bugetare 
Controlul execuţiei bugetare 
Aprobarea execuţiei bugetare 
5. Bugetul de Stat in 2011 
6. Concluzii 
7. Bibliografie