IAS-18

I.Introducere 
II. Obiectiv 
III. Arie de aplicabilitate 
IV. Definiţii 
V. Evaluarea veniturilor din activităţile curente 
VI. Identificarea tranzacţiei 
VII. Vânzarea de bunuri 
VIII. Prestarea de servicii 
IX. Dobânzi, redevenţe şi dividende 
X. Prezentarea informaţiilor 
XI. Anexa 
1. Vânzarea bunurilor 
2. Prestarea serviciilor 
3. Dobânzi, redevenţe şi dividende 
XII. Studiu de caz privind recunoaşterea veniturilor din prestarea de servicii 
XIII. Concluzii 
XIV. Bibliografie