Implementarea unui Proiect de Finantare - Centrul de Recuperare Zambet de Copil (2013)

I. CONCEPEREA PROIECTULUI
JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI
1.1 TITLUL
1.2 LOCALIZAREA
1.3 SUMA SOLICITATĂ DE LA FINANŢATOR
1.4 REZUMAT
1.5 GRUPURILE ŢINTĂ
 1.6 OBIECTIVE
II PLANIFICAREA PROIECTULUI
2.1 Descrierea detaliată a activităţilor
 2.2 Echipa de implementare
2.3 Durata şi planul proiectului
2.4 Bugetul Proiectului
2.5 Indicatori de urmărire şi evaluare
2.6 Managementul riscurilor
2.7 Managementul proiectului
2.8 Sustenabilitatea proiectului
 2.9 Informare şi publicitate
III. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ
 IV. BIBLIOGRAFIE