Inovarea si Dezvoltarea Durabila (2013)

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL I - INOVAŢIA ŞI SISTEMUL ANTREPRENORIAL
1.1 Inovare şi competitivitate în societatea contemporană 4
1.2 Factori ce influenţează potenţialul inovativ 6
1.3 Managementul inovativ şi climatul organizaţional 8
CAPITOLUL II - STRATEGII, POLITICI ŞI MĂSURI DE DEZVOLTARE ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA
2.1 Dimensiuni ale dezvoltării durabile 10
2.2 Opţiuni strategice în contextul dezvoltării durabile 12
2.3 Identificarea factorilor de succes ai strategiilor concentrate pe inovare 15
CAPITOLUL III-INTEGRAREA ŞI DEZVOLTAREA MUNICIPIULUI CONSTANŢA ÎNTR O ECONOMIE INOVATIVĂ.
3.1 Puncte de reper în dezvoltarea Municipiului Constanţa 17
3.2 Creativitate şi inovaţie – priorităţi de dezvoltare 19
3.3 Necesitatea parteneriatului administraţie-cetăţean în ceea ce priveşte
procesul de inovaţie 22
CAPITOLUL IV - STUDIU DE CAZ -CREAREA UNEI PASARELE PIETONALE PE MAREA NEAGRĂ
4.1 Prezentarea proiectului 24
4.2 Evidenţierea beneficiilor in plan economic, social şi al dezvoltării durabile 31
4.3 Analiza satisfactiei cetăţenilor referitor la proiectul „Mamaia Port:
crearea unei pasarele pietonale pe Marea Neagra 32
CONCLUZII 35
BIBLIOGRAFIE 38