Modernizarea Pietei Autohtone a Asigurarilor in Procesul Aderarii La Uniunea Europeana

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL I. CONCEPTUL DE ASIGURARE ŞI CLASIFICAREA ASIGURĂRILOR 4
1.1. Conceptul de asigurare (din punct de vedere juridic, economic şi financiar)
1.1.1. Asigurarea sub aspect juridic 6
1.1.2. Asigurarea sub aspect economic 8
1.1.3. Asigurarea sub aspect financiar 11
1.2. Clasificarea modernă asigurărilor 12
CAPITOLUL II. CARACTERISTICILE PIEŢEI ASIGURĂRILOR ŞI ACTORII DE PE PIAŢA ASIGURĂRILOR 19
2.1. Trăsături specifice ale pieţei asigurărilor 19
2.2. Participanţii la oferta de asigurare 21
CAPITOLUL III. PIAŢA EUROPEANĂ A ASIGURĂRILOR ŞI PIEŢELE ŢĂRILOR DIN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST 32
3.1. Evoluţia pieţei europene a asigurărilor 32
3.2. Dezvoltarea asigurărilor pe pieţele emergente din Europa Centrală şi de Est 39
CAPITOLUL IV. MODERNIZAREA PIEŢEI ASIGURĂRILOR DIN ROMÂNIA ÎN PROCESUL ADERĂRII LA UNIUNEA EUROPEANĂ 43
4.1. Evoluţia pieţei autohtone de asigurare în procesul aderării UE (cele 3 DIRECTIVE) 43
4.2. Perspective ale modernizării pieţei româneşti de asigurare că urmare a aderării la Uniunea Europeană 58
CONCLUZII 63
BIBLIOGRAFIE 65