mpactul Investitiilor Straine Directe asupra Pregatirii Fortei de Munca (2013)

INTRODUCERE 3
1. IMPACTUL ISD ASUPRA FORŢEI DE MUNCĂ
2.ANALIZA PRINCIPALILOR FACTORI DE IMPACT ASUPRA OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE NORD-VEST.
2.1.ECONOMIA REGIONALĂ
2.2.INDICATORI DE CARACTERIZARE A NIVELULUI DE DEZVOLTARE
2.3.POTENŢIAL DE DEZVOLTARE
2.4.POLI REGIONALI DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ
2.5. ATRACTIVITATE ECONOMICĂ
3.ANALIZA SWOT - REGIUNEA NORD-VEST
3.1. PUNCTE TARI
3.2. PUNCTE SLABE
3.3. OPORTUNITĂŢI
3.4. AMENINŢĂRI
4. CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE