Practica de Cercetare - Prezentarea Societatii Comerciale Lareno-Fa SRL

1. Prezentarea societatii comerciale SC LARENO-FA SRL
1.1. Sediul, statutul social si obiectul de activitate
1.2. Structura organizatorica
2. Elemente teoretice
2.1. Registrele contabile si tehnica de inregistrare
2.2. Operatii patrimoniale ale societatii comerciale. Gestionarea documentelor
3. Aplicatie informatica
3.1. Generalitati
3.2. Organizarea bazei de date pentru suportarea modelarii fluxului informational
4. Operatii contabile
5. Concluzii si propuneri
5.1. Concluzii
5.2. Propuneri
Bibliografie