Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii in Romania dupa 1989

Introducere.
I. Evoluţia agriculturii în România după 1989.
I.1. Consideraţii generale.
I.2. Principalele probleme care au influenţat dezvoltarea agriculturii în România după 1989.
I.3. Contribuţia agriculturii la dezvoltarea economică.
I.4. Raportul industrie – agricultură, echilibru esenţial în economia românească.
II. Politici agricole.
II.1. Politica comercială agricolă.
II.2. Politica agricolă naţionala faţă de PAC.
III. Studiu de caz: Agricultura României în perioada 2004-2008.
IV. Concluzii şi propuneri.
 Bibliografie.