Proiectarea unui Autovehicul

1. ELEMENTE DE DINAMICA AUTOVEHICULUI
1.1 Construcţii similare de autovehicule;caracteristici constructive şi de utilizare 6
1.2 Organizarea generală şi parametrii principali 32
1.2.1 Alegerea soluţiei de amenajare generală şi de organizare a transmisiei 32
1.2.2 Dimensiuni geometrice 32
1.2.3 Greutatea automobilului 35
1.2.4 Roţile automobilului 35
1.3 Definirea condiţiilor de autopropulsare 36
1.3.1 Rezistenţa la rulare, a aerului,a rampei şi la demarare(definirea lor, cauzele fizice care le determină, posibilităţi de estimare analitică, alegerea mărimii coeficienţilor specifici 38
1.3.2 Forme particulare ale ecuaţiei generale de mişcare 39
1.4 Calculul de tracţiune 43
1.4.1 Alegerea mărimii randamentului transmisiei 43
1.4.2 Determinarea puterii maxime a motorului 44
1.5 Stabilirea dimensiunilor fundamentale ale motorului 45
1.5.1 Determinarea alezajului cilindrului şi a cursei pistonului (D şi S) 45
1.5.2 Adoptarea (calcularea) celorlalte dimensiuni ale motorului (Λ, Lcil, dfm, lfm, dfp, lfp, deb, dib, lbo, dSA, dSE) 51
2. CALCULUL PROCESULUI DE ADMISIE NATURALĂ
2.1 Alegerea (determinarea) parametrilor de calcul 52
2.2 Alegerea fazelor de distribuţie (ADA,IIA,ADE.IIE) 53
2.3 Determinarea mărimilor caracteristice ale admisiei 54
3. CALCULUL PROCESULUI DE COMPRIMARE
3.1 Alegerea parametrilor de calcul 60
3.2 Determinarea mărimilor de stare în punctele caracteristice cursei de comprimare 61
3.3 Calculul politropei de comprimare prin puncte 63
3.4 Calculul duratei procesului de comprimare 64
4. CALCULUL PROCESULUI DE ARDERE
4.1 Adoptarea combustibilului utilizat şi a parametrilor de calcul 66
4.2 Calculul oxigenului şi aerului minim necesar arderii complete 67
4.3 Calculul mărimilor şi indicilor caracteristici ai procesului de ardere 67
4.4 Calculul compoziţiei şi parametrilor caracteristici ai produselor de ardere 69
5. CALCULUL PROCESULUI DE DESTINDERE
5.1 Alegerea parametrilor de calcul 73
5.2 Determinarea mărimilor de stare in punctele caracteristice ale cursei de destindere 75
5.3 Calculul politropei de destindere prin puncte 77
5.4 Calculul duratei procesului de destindere 77
6. CALCULUL INDICILOR DE PERFECŢIUNE AI MOTORULUI
6.1 Trasarea diagramei indicate 78
6.2 Calculul indicilor indicaţi şi efectivi 82
6.3 Calculul indicilor de perfecţiune ai motorului şi compararea cu soluţiile similare 84
7. BILANŢUL TERMIC AL MOTORULUI
7.1 Calculul căldurilor ce intervin în bilanţul termic 87
8. CARACTERISTICA EXTERIOARĂ A MOTORULUI
8.1 Alegerea (determinarea) parametrilor de calcul 90
8.2 Calculul prin puncte a curbelor caracteristice 91
9. CINEMATICA MECANISMULUI MOTOR
9.1 Cinematica pistonului 93
9.2 Cinematica bielei 99
10. DINAMICA MECANISMULUI MOTOR
10.1 Generalităţi; Clasificări ale forţelor din mecanismul motor 104
10.2 Forţa de presiune a gazelor 104
10.3 Forţele de inerţie 105
10.4 Forţele rezultante din mecanismul motor 114
11. MOMENTUL MOTOR SI PUTEREA INDICATA
11.1 Alegerea configuraţiei arborelui cotit 119
11.2 Determinarea ordinilor de aprindere posibile şi alegerea uneia dintre acestea 120
11.3 Stabilirea ordinilor de lucru ale cilindrilor 120
11.4 Calculul momentului motor total şi al puterii indicate 121
12. UNIFORMIZAREA MIŞCĂRII ARBORELUI COTIT
12.1 Cauzele mişcării neuniforme şi posibilităţi de uniformizare 125
12.2 Calculul momentelor de inerţie ale pieselor mecanismului motor 126
12.3 Proiectarea şi calculul volantului 128
12.4 Calculul gradului de neuniformitate al momentului motor şi a vitezei unghiulare