Raport de Practica la Intreprindere Agricola

Introducere.3
Capitolul 1. Evoluţia şi caracteristica generală a întreprinderii.
Capitolul 2. Structura organizatorică şi de conducere a C.A. „Slobozia Hănesei”.
Capitolul 3. Analiza patrimoniului întreprinderii.
Capitolul 4. Analiza surselor de finanţare.
Capitolul 5. Eficienţa activităţii economico-financiară.
Capitolul 6. Indicatorii lichidităţii şi solvabilităţii.
Concluzii.
Bibliografie.
Anexe