Raspunderea Contraventionala a Functionarilor Publici

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. CARACTERISTICA GENERALĂ A RĂSPUNDERII CONTRAVENŢIONALE - FORMĂ A RĂSPUNDERII ADMINISTRATIVE .
1.1 Identificarea şi analiza răspunderii contravenţionale în cadrul formelor de răspundere administrative .
1.2 Temeiul juridic al răspunderii contravenţionale - contravenţia
1 3 Funcţionarul public - subiect al răspunderii contravenţionale 14
CAPITOLUL II SPECIFICUL RĂSPUNDERII CONTRAVENŢIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
2 1 Fapte ale funcţionarilor publici care cad sub incidenţa legii contravenţionale 26
2 2 Cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei şi răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici
2 3 Sancţiunile contravenţionale aplicabile funcţionarilor publici 37
CAPITOLUL III ASPECTE DE DREPT COMPARAT ŞI PRACTICE PRIVIND RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
3 1 Particularităţile răspunderii contravenţionale a funcţionarilor publici la nivel eurpean 44
3 2 Studiu de caz practic privind răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale: Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerului Justiţiei
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 55
BIBLIOGRAFIE 58