Serbia - Politici Macroeconomice in Turism

Cap. I. Introducere 2
1. Caracteristici generale
 2. Prezentare turisticǎ
3. Condiții de călătorie pentru turiști în Serbia
4. Activitǎți turistice
Cap. II. Politici macroeconomice ȋn turism
1. Proiecte ȋn dezvoltare
2. Mǎsuri de dezvoltare
3. Sugestii de dezvoltare turisticǎ
Cap. III Programe de cooperare Romȃnia –Serbia
1. Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia
2. Programul Phare Graniţe Externe 2003 pentru România şi Programul de Vecinătate România-Republica Serbia & Montenegru 2004-2006
Cap. IV. Sugesti privind direcții și acțiuni aplicate ȋn Romȃnia
 Cap. V. Bibliografie