Servirea in Bar la SC

ARGUMENT 3
2. CAP. I.TIPURI DE BARURI 4
3. CAP. II.AMENAJAREA SI DOTAREA BARURILOR 7
4. CAP.III.USTENSILE ŞI OBIECTE DE INVENTAR 11
5. CAP.IV.STOCAREA BĂUTURILOR 15
6.CAP.V.Organizarea depozitului sau a pivniţei 17
7.CAP.VI.PREPARAREA BĂUTURILOR ÎN AMESTEC 18
8.CAP.VII.LISTA DE PREŢURI 24
9.CAP.VIII.STUDIU DE CAZ: S.C. „Rotmans” S.R.L 27
10.CAP.IX.CONCLUZII SI PROPUNERI 29
11.CAP.X ANEXE 30
12.CAP.X I.BIBLIOGRAFIE 39