Siropul de Visine

1. Caracteristicile materiei prime şi a produsului finit
1.1 Caracteristicile materiei prime
1.2 Caracteristicile produsului finit
2. Stablirea schemei tehnologice
3. Stabilirea liniei tehnologice (desene)
4. Alegerea unei maşini care execută o operaţie importantă
5. Prezentarea unui subansamblu din cadrul maşinii
6. Calculul organologic a unui organ de maşină sau a unei transmisii
7. Reguli de protecţia muncii si masuri de igiena în cadrul liniei tehnologice
8. Bibliografie