Studiu de Caz la SC Food Impex SA

Introducere 3
I. Infiintarea unei societati comerciale: de la teorie la practica 5
1.1. Sediu firma 5
1.2. Denumirea societatii comerciale 6
1.3. Alegerea formei juridice 6
1.4. Act constitutiv al societatii comerciale 7
1.5. Capital social firma, taxe judiciare 8
II. S.C. Food Impex S.A. 12
2.1. Date generale despre companie 12
2.2. Obiective viitoare in ceea ce priveste dezvoltarea societatii comerciale 13
III. Planul de afaceri si studiul de fezabilitate 13
3.1 Plan de afaceri la S.C. FOOD IMPEX S.A. 13
3.1.1. Sinteza planului de afaceri 13
3.1.2. Planul de marketing 17
3.1.3. Cercetarea de piata 22
3.1.4. Planul operational 24
3.1.5. Necesarul de finantare 29
3.1.6. Planul financiar 30
3.2. Studiu de fezabilitate la S.C. Food Impex S.A. 38
IV. Greseli tipice la infiintare 53
V. Recomandari 54
VI. Factori de succes 55
VII. Elemente de legislatie fiscala 55
VIII. Indicatori financiari ai unei afaceri 56
Bibliografie 63