Studiu de Circulatie Privind Amplasarea unei Investitii Dedeman

CAPITOLUL 1
Caracteristicile construcţiei şi zonei de amplasare .pag.4
CAPITOLUL 2
Capacitatea de circulaţie a străzilor de acces.
Capacitatea de circulaţie a intersecţiei străzilor de acces cu reţeaua stradală urbană.pag.8
2.1. Metodologia de calcul a capacităţii de circulaţie a străzilor.pag.8
2.2. Metodologia de calcul a capacităţii de circulaţie a intersecţiilor de străzi.pag.13
2.2.1. Metodologia de calcul a capacităţii de circulaţie a intersecţiilor fără semafor.pag.17
2.2.2. Metodologia de calcul a capacităţii de circulaţie a intersecţiilor semaforizate.pag.19
2.2.3. Calculul capacităţii de circulaţie a intersecţiilor cu sens giratoriu.pag.22
CAPITOLUL 3.
Rezultatele recensământului de trafic.pag.23
CAPITOLUL 4.
Determinarea capacităţilor actuale de circulaţie ale tronsoanelor stradale adiacente.pag.35
4.1. Capacitatea de circulaţie a tronsonului străzii Bucium, delimitat de intersecţiile cu strada Butnari şi respectiv, cu calea de acces în/din complexul Dedeman.pag.37
4.2. Capacitatea de circulaţie a tronsonului străzii Bucium, delimitat de intersecţiile cu calea de acces în/din complexul Dedeman respectiv cu calea de acces în incinta complexului Carefour – Felicia.pag.41
4.3. Capacitatea de circulaţie a intersecţiei dintre strada Bucium şi accesul în/dinspre complexele comerciale Carefour şi Dedeman, în varianta de intersecţie semaforizată.pag.44
4.4. Capacitatea de circulaţie a intersecţiei dintre strada Bucium şi accesul în/dinspre complexele comerciale Dedeman şi Carrefour, în varianta sens giratoriu urban cu 2 benzi.pag.46
4.5. Ameliorarea capacităţilor tronsoanelor străzii Bucium, prin reducerea timpului de aşteptare la intrarea în intersecţie la valorile specifice giraţiei.pag.49
CAPITOLUL 5.
Analiza capacităţii de preluare a fluxurilor de vehicule de către reţeaua stradală adiacentă şi intersecţia cu reţeaua urbană.pag.52
5.1. Estimarea debitului de autovehicule suplimentar faţă de situaţia actuală, ca urmare a amplasării în zonă a complexului Dedeman.pag.52
5.2. Posibilităţi de încadrare a debitelor de vehicule de către reţeaua stradală adiacentă şi intersecţia cu reţeaua urbană.pag.53
5.3. Analiza capacităţii de preluare a fluxurilor de vehicule a tronsonului străzii Bucium, delimitat de intersecţiile cu accesul în/din complexul Dedeman şi respectiv cu strada Butnari.pag.54
5.4. Analiza capacităţii de preluare a fluxurilor de vehicule a tronsonului străzii Bucium, delimitat de intersecţiile cu accesul în/din complexul comercial Dedeman şi respectiv cu Calea Chişinăului.pag.56
5.5. Analiza capacităţii de preluare a fluxurilor de vehicule de către intersecţia străzii Bucium cu accesul comun în/din complexele comerciale Dedeman şi Carefour şi Aleea Teodoreanu.pag.59
5.5.1. Analiza capacităţii de preluare a fluxurilor de către intersecţia în cruce.pag.59
5.5.2. Analiza capacităţii de preluare a fluxurilor de autovehicule de către intersecţia sub formă de sens giratoriu cu ramuri.pag.62
CAPITOLUL 6.
Organizarea circulaţiei.pag.66
CAPITOLUL 7
Aspecte privind siguranţa traficului în sensurile giratorii urbane cu două benzi.pag.73
7.1.Aspecte comparative privind numarul si gravitatea conflictelor.pag.74
7.2 Date statistice asupra frecvenţei şi gravităţii accidentelor în sensurile giratorii urbane.pag.80
CAPITOLUL 8.
Concluzii.pag.86
8.1. Aspecte comparative privind intersecţia cu sens giratoriu urban cu 2 benzi şi intersecţia semaforizată.pag.86
8.2. Concluzii finale.pag.87
BIBLIOGRAFIE.pag.89