Studiul Preliminar Privind Diagnoza si Prognoza Dezvoltarii Motrice a Copiilor Prescolari

PARTEA I. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A TEZEI 4
Capitolul 1. Premisele lucrării 5
1.1. Motivaţia alegerii temei 5
1.2. Actualitatea temei 6
Capitolul 2. Consideraţii generale despre motricitate 10
2.1. Mişcarea - motricitatea umană, abordare complexă în teoria activităţilor motrice
2.2. Motricitatea, concept şi elemente de structură 12
2.3. Activităţile motrice, caracteristici, funcţii şi obiective 16
Capitolul 3. Dezvoltarea motrică 20
3.1. Caracteristicile dezvoltării motrice 20
3.2. Dezvoltarea bio-psiho-motrică în intervalul 3 – 6 ani 26
Capitolul 4. Activitatea motrică a copiilor preşcolari 30
4.1. Sistemul formelor de activitate motrică 30
4.2. Particularităţi şi cerinţe 31
4.3. Reglementări şi programe 33
Capitolul 5. Măsurarea şi evaluarea 37
5.1. Conceptul, definiţii şi caracteristici 37
5.2. Măsurarea şi evaluarea motricităţii 42
5.3. Metode şi tehnici de evaluare 44
PARTEA A II –A: STUDIUL PRELIMINAR PRIVIND DIAGNOZA ŞI PROGNOZA DEZVOLTĂRII MOTRICE A COPIILOR PREŞCOLARI
Capitolul 6. Demersul operaţional al cercetării 53
6.1. Scopul cercetării 53
6.2. Premisele cercetării 53
6.3. Ipotezele de lucru 54
6.4. Obiectivele cercetării 54
6.5. Metodele utilizate în cercetare 55
6.6. Organizarea cercetării. Grupuri ţintă şi subiecţi 55
Capitolul 7. Studiul activităţii motrice a copiilor preşcolari din municipiul Sibiu
7.1. Problematica studiului 58
7.2. Subiecţi, metode, organizarea studiului 58
7.3. Rezultate obţinute şi interpretarea lor 60
Capitolul 8. Măsurarea potenţialului biomotric al preşcolarilor şi a copiilor din clasa I din municipiul Sibiu 86
8.1. Motivaţia acţiunii de măsurare 86
8.2. Organizarea şi desfăşurarea măsurătorilor 87
8.3. Rezultatele obţinute şi analiza lor comparativă 89
PARTEA A III – A: CONTRIBUŢII PERSONALE LA PERFECŢIONAREA STRATEGIILOR DIDACTICE DE EVALUARE A DEZVOLTĂRII MOTRICE A COPIILOR PREŞCOLARI
Capitolul 9. Metodologia de măsurare şi evaluare a dezvoltării motrice a copiilor preşcolari
9.1. Componentele dezvoltarii motrice supuse măsurării şi evaluării 115
9.2. Organizarea şi desfăşurarea experimentului 116
9.3. Metodologia de măsuare şi evaluăre experimentată 119
9.4. Rezultate obţinute şi intrepretarea lor 124
9.5. Analiza comparativă a rezultatelor 163
Capitolul 10. Concluzii 176
10.1. Concluzii cu privire la activitatea motrică a copiilor preşcolari 176
10.2. Concluzii referitoare la potenţialul biometric al copiilor preşcolari 179
10.3. Diagnoza şi prognoza dezvoltării motrice a copiilor preşcolari 181
Capitolul 11. Propuneri 186
Proiect de strategie didactică de evaluare progresivă a dezvoltării motrice a preşcolarilor
Bibliografie 195
Anexe 205-233