Teoria Jocurilor Cooperative

CUPRINS
I.INTRODUCERE ÎN TEORIA JOCURILOR
1.1EXEMPLE DE SITUAŢII CONFLICTUALE...
1.2.TIPURI DE JOCURI
II.JOCURI CU SUMĂ NULĂ
2.1.JOCURI CU SUMĂ NULĂ SI N PERSOANE
2.1.1. CARACTERSITICI GENERALE
2.1.2IMPUTAŢIE
2.1.3.DOMINAREA IMPUTAŢIILOR
2.1.4Soluţia jocului
2.1.5.Exemplu de joc de 3 persoane
III.JOCURI FARĂ SUMĂ NULĂ
3.1Caracteristici Generale.
3.2.FUNCŢIA CARACTERSITICĂ
3.3 Forma redusă
3.4Soluţia jocului
3.5.Exemplu de joc fară sumă nulă
IV. JOCURI DE 2 PERSOANE CU SUMĂ NULĂ
Bibliografie