Tipuri de Ambalaje si Ambalarea Produselor Nealimentare

OPORTUNITATEA ALEGERII TEMEI 5
CAPITOLUL I
CONCEPTUL DE AMBALAJ
1.1 Conceptul modern de ambalaj
1.2 Design-ul ambalajelor 8
1.3 Clasificarea ambalajelor 26
1.4 Funcţiile ambalajului 28
1.5 Tipuri de materiale folosite în confecţionarea ambalajelor 34
1.5.1 Ambalaje din materiale plastice 34
1.5.2 Ambalaje din sticlă 38
1.5.3 Ambalaje din materiale celulozice 39
1.5.4 Alte materiale folosite pentru ambalaje 41
CAPITOLUL II
CONCEPTUL DE AMBALARE
2.1 Conceptul modern de ambalare 43
2.2 Metode de ambalare a mărfurilor 46
2.2.1 Ambalarea colectivă şi porţionată 47
2.2.2 Ambalarea în folii contractabile 47
2.2.3 Ambalarea de tip aerosol 48
2.2.4 Ambalarea aseptică 50
CAPITOLUL III
VALORIFICAREA AMBALAJELOR ÎN RELAŢIA PRODUS – AMBALAJ – MEDIU ÎNCONJURĂTOR
3.1 Dimensiunea ecologică a ambalajului 51
3.2 Factori de poluare în relaţia ambalaj-mediu înconjurător 56
3.3 Căi de reducere a poluării provocate de ambalaje 59
3.4 Relaţia sistem de ambalare – produs 60
CAPITOLUL IV
AMBALAREA MĂRFURILOR NEALIMENTARE
STUDIU DE CAZ: AMBALAREA MĂRFURILOR CERAMICE LA S.C. CERSANIT S.A
4.1 Rolul mărfurilor nealimentare în satisfacerea necesităţilor de consum 65
4.2 Mărfurile ceramice 67
4.2.1 Ceramica sau frumuseţea pământului ars 67
4.2.2 Sortimentul şi caracteristicile de calitate ale mărfurilor ceramice 70
4.3 Prezentarea firmei S.C. CERSANIT S.A
4.4 Mărfurile ceramice la S.C. CERSANIT S.A 80
4.4.1 Procesul de fabricaţie a mărfurilor ceramice 80
4.4.2 Produse ceramice obţinute 82
4.5 Ambalarea produselor ceramice la S.C. CERSANIT S.A 85
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 88
BIBLIOGRAFIE 90
ANEXA 1 - PRODUSE CERAMICE SANITARE 91
ANEXA 2 - MOBILIER DE BAIE 92
ANEXA 3 - CĂZI DE ACRIL 93
ANEXA 4 - CABINE ŞI CĂDIŢE DE DUŞ 94
ANEXA 5 - PLĂCI CERAMICE 95
ANEXA 6 - GRESSE PORCELLANATO 96
ANEXA 7 - PLĂCI DE BUCĂTĂRIE 97
ANEXA 8 - MODELE CUTII CARTON PENTRU AMBALAJ 98