Aplicatie software pentru evidenta resurselor umane dintr-o firma

                                   CUPRINS
|1.|INTRODUCERE ……………………………………………………………                       |5    |
|2.|PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE ……………………………….               |7    |
|  |2.1.|Analiza şi identificarea necesarului de resurse umane|7    |
|  |    |………………                                               |     |
|  |2.2.|Estimarea necesarului de resurse umane …………………………….  |8    |
|  |2.3.|Analiza necesarului sau surplusului de resurse umane |9    |
|  |    |………………                                               |     |
|3.|ANALIZA ŞI EVALUAREA POSTURILOR ………………….                  |12   |
|  |3.1.|Analiza posturilor ……………………………………………………              |12   |
|  |3.2.|Descrierea şi specificarea postului …………………………………..  |15   |
|  |3.3.|Evaluarea posturilor …………………………………………………             |19   |
|  |3.4.|Salarizarea ……………………………………………………………                  |22   |
|4.|RECRUTAREA ŞI SELECŢIA RESURSELOR UMANE ………………...         |25   |
|  |4.1.|Recrutarea resurselor umane …………………………………………         |25   |
|  |4.2.|Selecţia resurselor umane …………………………………………….         |29   |
|  |4.3.|Angajarea …………………………………………………………….                   |32   |
|  |4.4.|Orientarea şi integrarea ………………………………………………          |32   |
|5.|EVALUAREA PERFORMANŢELOR RESURSELOR UMANE ………...          |33   |
|6.|PREGATIREA PROFESIONALA, FORMAREA ŞI ………………………            |38   |
|  |                                                          |     |
|  |PERFECŢIONAREA PROFESIONALA                               |     |
|7.|MOTIVAREA ANGAJAŢILOR …………………………………………...                 |44   |
|8.|SISTEM INFORMATIC PENTRU GESTIUNEA …………………………             |48   |
|  |RESURSELOR UMANE                                          |     |
|  |8.1.|Analiza problemei ……………………………………………………               |48   |
|  |8.2.|Prezentarea Visual FoxPro …………………………………………...        |51   |
|  |8.3.|Proiectarea interfeţelor utilizator …………………………………….  |52   |
|  |8.4.|Proiectarea bazei de date ……………………………………………..        |63   |
|  |    |                                                     |     |
|  |Bibliografie                                              |     |
|  |                                                          |     |
                      + Aplicatia