Aplicatie web de licitatii on-line

Cuprins
PROIECT DE DIPLOMA     1
Cuprins     2
Cuvant Inainte   5
Tehnologia JSP (Java Server Pages)      6
    Ce este o pagina JSP ?   6
  Ciclul de viata al unei pagini JSP    6
    Traducere si Compilare   7
    Executie      7
  Crearea de continut static si dinamic 8
    Crearea de continut dinamic   9
    Utilizarea de obiecte in paginile JSP     9
  Elemente de Scripting JSP  11
    Includerea de continut intr-o pagina JSP  12
    Transferarea controlului catre o alta componenta Web 13
    Includerea unui Applet   14
  Structura programelor      15
    Pachete de clase   15
    Importul claselor  16
    Fisiere sursa 16
    Compilare si executie    16
  Servleti  17
    Structura de baza a unui servlet    18
    HTTPServlet   20
  Sesiuni   23
  Fire de executie si sincronizare      24
    Crearea firelor de executie   26
Securitatea in Web     29
Ce este JDBC API?      31
  Ce face JDBC API?    31
  Driver manager 33
  Cum sa urmariti programele disponibile      33
  Stabilirea unei legaturi   33
  DataSouce 34
  Statement 35
    Crearea obiectelor Statement  35
    Executarea declaratiilor folosind obiecte Statement  35
JavaMail    37
  Obiective si principii de design      37
  Descriere Arhitecturala    38
    Arhitectura stratificata JavaMail   38
    Arhitectura de clase JavaMail 39
    Cadrul de lucru JavaMail 40
  Componente JavaMail API importante    40
    Clasa Message 40
    Stocare si receptionare mesaj 41
    Compunerea mesajului si transportul 41
    Clasa Session 42
    Modelul de evenimente JavaMail      42
    Folosirea APIului JavaMail    42
Componenetele JavaBeans in paginile JSP 44
  De ce sa folosesti o componenta JavaBeans   44
  Cum sa creezi si sa folosesti o componenta JavaBeans   45
    Stabilirea proprietatilor componentelor JavaBeans    45
    Recuperarea proprietatilor componentelor JavaBeans   46
  JavaScript     48
    Ce este JavaSript? 48
Situl de licitatii MuzzyMoo  50
  Descriere Functionala      50
    Listarea produselor oferite spre licitatie     51
    Afisare produs     53
    Cautare produse    54
    Banda rulanta 55
    Inregistrare utilizator nou   56
    Auntentificarea    58
    Adaugarea unei licitatii 59
    Licitarea     61
    Ofertele mele 61
    Licitatiile mele   62
    Administrarea categoriilor    63
  Descriere Tehnica    65
    Tabelele din baza de date     65
    JavaBeans folosite 67
    Reformatarea imaginilor  67
    Trimiterea emailurilor   68
    Inchiderea licitatiilor  68
    Formater      68
    TemplateHTML  68
    Incarcare prin javascript a categoriilor  69
  Anexa A – Cod sursa  70
  products.jsp   70
  default.jsp    77
  uplimg.jsp     78
  footer.jsp     79
  admin/categs.jsp     79
  admin/categs.js      80
  admin/getcategs.jsp  81
  src\com\madalina\muzzymoo\constants\CMail.java   83
  src\com\madalina\muzzymoo\constants\Const.java   83
  src\com\madalina\muzzymoo\image\Images.java 83
  src\com\madalina\muzzymoo\javabeans\Category.java      84
  src\com\madalina\muzzymoo\javabeans\Product.java 85
  src\com\madalina\muzzymoo\javabeans\User.java    91
  src\com\madalina\muzzymoo\Mail\EMailClient.java  94
  src\com\madalina\muzzymoo\Mail\Mailer.java  96
  src\com\madalina\muzzymoo\Mail\MailSender.java   96
  src\com\madalina\muzzymoo\Utils\AuctionEnder.java      99
  src\com\madalina\muzzymoo\Utils\Formater.java    99
  src\com\madalina\muzzymoo\Utils\TemplateHTML.java      100
  auth\auth.jsp  104
  auth\checkSession.jsp      105
  auth\forgot.jsp      105
  auth\login.jsp 107
  auth\logout.jsp      109
  include\addproduct.jsp     109
  include\categsMap.jsp      111
  include\comboValues.js     111
  include\db.jsp 111
  include\footer.jsp   112
  include\header.jsp   112
  include\mainTabs.jsp 113
  include\months.jsp   115
  include\scroll.jsp   115
  include\templateNavigate.jsp    115
  js\comboValues.js    117
  js\country.js  117
  js\popup.js    121
  js\scroll.js   121
  js\vector2select.js  122
  mails\templates\bid.htm    122
  mails\templates\forgot.htm 123
  user\changePass.jsp  124
  user\deleteAccount.jsp     126
  user\doChange.jsp    128
  user\doDelete.jsp    130
  user\makeUser.jsp    130
  user\mypage.jsp      133
  user\register.jsp    136
  user\saveData.jsp    140
  user\searchRes.jsp   143
  user\update.jsp      144
  user\usrRedirect.jsp 148
    Bibliografie  149