Aplicatii client - server pentru gestionarea activitatii policlinicii x

Introducere………………………………………………………………………………5
    baze de date relaţionale……………………………………………………..6
    Noţiuni generale …………………………………………………………………...6
    Aspecte privind evaluarea performanţelor bazelor de date ………………..7
    Măsurări ale performanţei………………………………………………………..8
    Fişierele ……………………………………………………………………………...9
    Descrierea modelelor de fişiere ………………………………………………10
    Motorul Bazei de Date …………………………………………………………...11
    Gruparea Datelor ………………………………………………………………...12
    Întreţinerea Bazelor de date …………………………………………………...13
    Crearea copiilor de siguranţă ………………………………………………...13
    Corectarea unei copii de siguranţă greşite ……………………………….......14
    Refacerea în starea curentă a unei baze de date de pe o copie de siguranţă….14
    Logarea……………………………………………………………………………..15
    Crearea punctelor de control …………………………………………………16
    Schimbarea locaţiei bazei de date ……………………………………………16
    Folosirea uneltelor Bazei de Date ……………………………………………..16
   1.9.1.   Sfaturi pentru mărirea vitezei de încărcare …………………………………...18
                    1.10. Optimizarea alocării memoriei …………………………………………………18
                                 1.10.1. Optimizări la nivelul sistemului de operare …………………….....................18
          1.10.2. Cache pentru baza de date …………………………………………………....19
    ARHITECTURA CLIENT – SERVER ………………………………………………..20
    Arhitectura Client – server (date generale) …………………………………20
    Modelul „host – computer + terminale” şi SGBD multiuser…………………20
    Computere personale şi SGBD desktop………………………………………21
    Particularităţile şi avantajele arhitecturii „client – server”…………………...21
    Arhitectura calculelor în reţea………………………………………………..23
    Nivelul clientului ……………………………………………………………..24
    Nivelul serverului de aplicaţii ………………………………………………..25
    Web- acces la baze de date ……………………………………………………….25
    Generalităţi……………………………………………………………………25
    Schema de lucru………………………………………………………………26
    Adresă de reţea………………………………………………………………..27
    Mediul de lucru al unui server………………………………………………..27
    Scenarii de acces la BD…………………………………………………………...28
    Conversia conţinutului BD în documentele statice…………………………...29
    Crearea dinamică a documentelor hypertext în baza conţinutului BD ………29
    Crearea DI pe baza unor SGBD-uri înalt productive prin limbajul SQL……..30
    MIJLOACELE DE ELABORARE A BAZEI DE DATE…………………………….32
    Web- programare: limbajul PHP…………………………………………………32
    Noţiuni de PHP……………………………………………………………….32
    Posibilităţile PHP…………………………………………………………………………...32
    Structura limbajului…………………………………………………………...33
    Variabile ……………………………………………………………………...35


   
   
 Coala
Mod  Coala   nr. Document    Semnăt.   Data
UTM 2152.346 ME
Constante……………………………………………………………………...36
    Expresii……………………………………………………………………….37
    Funcţii………………………………………………………………………...41
    Referinţe……………………………………………………………………....44
    Avantajele PHP……………………………………………………………….45
    Neajunsurile PHP……………………………………………………………..46
    Descrierea limbajului structurat de interpelare SQL……………………….46
    Noţiuni generale………………………………………………………………46
    Posibilităţile MySQL…………………………………………………………47
    MySQL ca soluţie a serverului bazei de date…………………………………47
    Componenţa limbajului MySQL……………………………………………...49
    Operaţii relaţionale. Comenzile de manipulare cu datele…………………….50
    Avantajele MySQL…………………………………………………………...54
    Neajunsurile MySQL…………………………………………………………54
4.   DESCRIEREA PROGRAMULUI……………………………………………………..59
            4.1.  Structura bazei de date………………………………………………………….59
              4.2.   Schema bloc a programului……………………………………………………...60
              4.3.   Crearea şi descrierea tabelelor………………………………………………..61
        5.   PARTEA ECONOMICĂ A PROIECTULUI………………………………………….69
              5.1.   Planificarea reţea………………………………………………………………..69
              5.2.   Evaluarea economică a proiectului……………………………………………79
              5.3.   Calculul eficienţei economice…………………………………………………..82
              5.4.   Evaluarea eficacităţii …………………………………………………………...84
        6.  PROTECŢIA MUNCII………………………………………………………………….85
            6.1.  Controlul protecţiei muncii……………………………………………………..86
              6.2.   Analiza condiţiilor de muncă…………………………………………………...87
              6.3.   Cerinţele ergonomice la locul de muncă……………………………………...89
              6.4.   Semnalizarea antiincediară……………………………………………………..90
              6.5.   Calcularea ventilării……………………………………………………………92
     ÎNCHEIERE………………………………………………………………………………….93
    BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………………………..94
    ANEXA 1.   Listingul………………………………………………………………………...95
    ANEXA 2.  Interacţiunea între utilizator şi baza de date……………………………124        ANEXA 3.  Structura bazei de date……………………………………………………...125
    ANEXA 4.  Schema bloc……………………………………………………………………126
    ANEXA 5.  Interfeţe………………………………………………………………………..127