Clasificarea Mijloacelor de Transport

Introducere 7
2. Partea teoretică 8
2.1. Clasificarea mijloacelor de transport 8
3. Metodele de apreciere a schimbării stării tehnice a agregatelor 11
3.1. Prognozarea rulajului autovehiculului până al reparaţia curentă
a agregatelor 14
4. Sistemul planificat de prevenire a întreţinerii tehnice şi reparaţiei
mijloacelor de transport 18
4.1. Tipurile întreţinerilor tehnice şi reparaţii 19
4.2. Organizarea întreţinerii tehnice şi reparaţiei în unităţi 22
4.3. Corectarea normativelor întreţinerii tehnice şi reparaţiei 23
4.4. Calculul programului de producere la întreţinerea tehnică şi
reparaţia curentă a autovehiculelor 26
5. Tipurile uzurii şi deteriorării pieselor 31
6. Noţiuni despre determinarea posibilităţii de reparaţie a autovehiculelor..34
6.1. Indicii posibilităţii de reparare a autovehiculelor 35
7. Diagnosticarea stării tehnice a mecanismului bielă – manivelă
a motorului 37
8. Caracteristica sectorului de motoare 39
8.1.Destinaţia şi regimul de lucru. 39
8.2.Legătura tehnologică cu alte sectoare de producţie. 39
8.3.Enumerarea utilajului tehnologic şi instrumentelor 40
8.4.Pierderile timpului de muncă 41
8.5.Primirea sarcinii controlul efectuării ei. 42
8.6.Principalele neajunsuri tehnologce la sectorul de motoare. 42
8.7.Analiza neajunsurilor de producţie 43
9. Partea tehnologică şi de calcul 45
9.1. Datele iniţiale pentru calcul tehnologic 45
9.2. Alegerea şi corectarea periodicităţii ît şi parcursului între reparaţii 48
9.3.Normele parcursului pentru mijloacele de transport până la RCap 48
9.4. Aprecierea normei capacităţii de sarcină a RC la 1000 km de parcurs 50
9.5. Calculul tehnologic 51
9.6. Calculul sectoarelor de producţie 54
10.Partea organizatorică 61
10 1.Organizarea administrării 61
10.2. Organizaţia muncii la întreprindere şi la obiectul de proiectare 64
11. Organizarea muncii la întreprindere şi obiectul de proiectare 67
Bibliografia 74
Anexe